Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340A nära Cobar flygplats, Australien

L-23/23
Händelsedatum: 2023-04-23

Under flygningen fick besättningen rökvarning i avionik och lastutrymme samt kabintrycksvarning. Därefter upptäcktes tjock rök i cockpit. Besättningen genomförde en nödplané för att därefter landa på Cobar flygplats. Ingen person skadades. Flygplanet fick vissa brandskador.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Mats Trense


Skriv ut