Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340 nära Bunbury, Australien

L-126/22
Händelsedatum: 2022-12-21

Under flygning på marschhöjd behövde den ena motorn stängas ned och besättningen valde att återvända till Perth där en landning utan vidare anmärkning kunde utföras.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer


Skriv ut