Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340 i Canberrra, Australien

L-112/22
Händelsedatum: 2022-11-10

En rem som inte togs bort från propellerbladet före flygningen trängde in i flygkroppen under starten och en passagerare fick lindriga skador. Flygplanet fick mindre skador.


Svensk ordförande
John Ahlberk
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson


Skriv ut