Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen Saab 340 i Budapest

L-10/21
Händelsedatum: 2021-03-02

Utreds av Ungern.

Den 2 mars 2021 rapporterades skador på fyra bankantsljus på RWY 13L vid Budapests flygplats (LHBP), Ungern. Flygplanet som misstänks vara involverat är en Saab 340 (registrering: ES-LSG, som opereras av Airest, Estland) som startade kl. 0800Z från samma bana. Flygplanet nådde sin destination utan anmärkning. Efterföljande inspektion av flygplanet avslöjade inga skador på landningsstället och inga personer skadades i händelsen. FDR och CVR omhändertogs för utläsning. SHK har utsett en ackrediterad representant och anlitat Saab AB, typcertifikatinnehavare samt tillverkare av flygplanstypen, som rådgivare.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Gideon Singer


Skriv ut