Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen Piper PA31 på Kokkola-Pietarsaari flygplats i Finland

L-29/18
Händelsedatum: 2018-03-22

Utreds av: Finland

Ett svenskt flygplan med registreringsbeteckning SE-FNE landade på Kokkola-Pietarsaari flygplats samtidigt som det fanns ett snöröjningsfordon på landningsbanan. Inga skador uppstod.

Tillbudet utreds av den finländska haverikommissionen. SHK har utsett en ackrediterad representant i den finländska utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2019-01-21 Slutrapport
Slutrapport - Finska Olycksutredningscentralen L2018-03

Skriv ut