Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen Cessna 172S under en skolflygning i sydvästra Norge.

L-12/20
Händelsedatum: 2020-01-03

En elev som tränade instrumentflygning och dennes instruktör flög in i åskväder med förhållanden som medförde risk för nedisning. Flygplanet, som inte är certifierat för flygning under sådana förhållanden, blev kraftigt nedisat och besättningen upplevde att möjligheterna att kontrollera flygplanet blev kraftigt påverkade till följd av detta. Besättningen fick dock hjälp av flygledningen att ändra rutt och komma ner på lägre höjd varpå isen försvann. De kunde därefter utföra en normal landning. SHK har informerats om händelsen eftersom den aktuella flygskolan har ett svenskt ATO-tillstånd.

Händelsen utreds av den norska haverikommissionen. Haveriutredaren Sakari Havbrandt har utsetts till ackrediterad representant för Sverige.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2020-09-24 Slutrapport
Slutrapport - Norges haverikommission SL RAP 2020/13 (på norska med engelsk summering)

Skriv ut