Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAE ATP vid Isle of Mans flygplats, Storbritannien

L-23/21
Händelsedatum: 2021-04-13

Under inflygning till Isle of Man med det svenskregistrerade flygplanet SE-LPS kunde inte autopiloten kopplas ur på normalt sätt. Autopiloten kunde dock kopplas ur genom att en knapp, som är avsedd för att tillfälligt koppla ur autopiloten, hölls nere under resten av flygningen. Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant att bistå den brittiska utredningsmyndigheten.


Svensk ordförande
John Ahlberk
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt


Skriv ut