Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Isle of Mans flygplats

L-16/21
Händelsedatum: 2021-03-16

Strax efter start med det svenskregistrerade flygplanet SE-MAO observerade piloterna rök i cockpit. Flygledningen informerades via ett s.k. PAN-meddelande varefter piloterna, med syrgasmaskerna påtagna, återvände för en normal landning


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou


Skriv ut