Allvarligt tillbud med en Fokker 50 på Helsingfors-Vanda flygplats

L-88/21
Händelsedatum: 2021-11-25

Händelsen utreds av Finland.

I samband med start uppstod motorstörningar på flygplanets ena motor, varpå starten avbröts.

Haverikommissionen har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Mats Trense

Nytt i utredningen


2023-03-08 Slutrapport
Slutrapport - Olycksutredningscentralen Finland L-2021-04 (endast engelsk text)
2023-03-02 Summan av många faktorer som orsak till ett allvarligt tillbud med passagerarplan
2023-03-02 Sammanfattning av rapport - Olycksutredningscentralen Finland, L2021

Skriv ut