Olycka med ett segelflygplanet D-2756 av typen Rolladen-Schneider LS3-17 öster om Värnamo, Jönköpings län

L-50/21
Händelsedatum: 2021-07-08

I samband med en utelandning fick segelflygplanet D-2756 strukturella skador. Piloten klarade sig oskadd.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Håkan Josefsson

Nytt i utredningen


2021-11-25 Slutrapport
Slutrapport

Skriv ut