Tillgänglighetsredogörelse för havkom.se

Statens haverikommissions ansvarar för innehållet på denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur havkom.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka eventuella kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig. Vissa delar av webbplatsen uppfyller dock inte fullt ut lagens krav på tillgänglighet, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från havkom.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi på annat sätt inte uppfyller lagens krav, meddela oss detta så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter beträffande tillgängligheten på webbplatsen kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Som tidigare framgått uppfyller inte webbplatsen fullt ut tillgänglighetskraven i alla delar. Detta hänger samman med de brister som beskrivs nedan. Beträffande dessa brister har bedömningen gjorts att det i dagsläget och med nuvarande tekniska lösningar skulle vara oskäligt betungande att fullgöra kraven. Myndighetens målsättning är dock att bristerna så långt möjligt ska åtgärdas i samband med att myndigheten byter plattform för webbplatsen. Ett arbete med att lägga över webbplatsen på en annan plattform har påbörjats.

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Rubrikstrukturen på startsidan har brister i logiken.
  • Det finns element på sidorna som har bristfällig kontrast.
  • Navigeringen på Om SHK-sidan och tillhörande undersidor har brister vid användning i litet skärmläge.

Hur vi testat webbplatsen

Haverikommissionen har gjort en självskattning (intern testning) med hjälp av Siteimproves tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 18 februari 2021.


Skriv ut