Statens haverikommission söker kommunikatör (tidsbegränsad anställning)

Statens haverikommission är en myndighet som har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor. Genom våra säkerhetsutredningar tar vi fram viktig kunskap för att förebygga olyckor och förbättra säkerheten i samhället i stort. Våra utredningar kan t.ex. omfatta sjöfart, spårtrafik, luftfart, vägtrafik och händelser som bränder, ras och farliga utsläpp. I vårt uppdrag ingår också att granska den räddningsinsats som kan ha genomförts vid en olycka. Vi deltar som experter vid internationella olycksutredningar med svensk anknytning. Det gör att vi har hela världen som vårt arbetsfält.

Vi söker nu en kommunikatör som vill vara med och utveckla både den operativa och den strategiska kommunikationen i vår mångfacetterade verksamhet. Arbetet är självständigt med stort ansvar och variation i arbetsuppgifterna och ger förmånen att arbeta tillsammans med högt specialiserade och engagerade medarbetare i händelsernas centrum

Vi är 30 anställda och har våra kontorslokaler på Sveavägen i Stockholm Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och en säker och hälsosam arbetsplats. Vi ger goda förutsättningar för en sund balans mellan arbete och fritid, t.ex. genom möjligheter till förtroendearbetstid. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och närheten till Hagaparkens grönområden ger goda möjligheter till motion i närområdet.

Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikatör på SHK blir din huvudsakliga uppgift att vara motorn bakom att stärka kunskapen om vår verksamhet genom att tillsammans med medarbetare, chefer och myndighetens ledning ta fram och hålla en kommunikationsstrategi levande och därmed bidra till att utveckla SHK:s verksamhet. Du kommer att vara ansvarig för att driva myndighetens utåtriktade kommunikations- och informationsarbete. Vidare kommer du att projektleda, upphandla, genomföra och följa upp våra kommunikationsinsatser. I rollen ingår även utveckla vårt digitala kommunikationsarbete, bl.a. genom att delta i arbetet med att ta fram en ny extern webb. Under det kommande året blir ett viktigt fokus SHK:s arbete gällande M/S ESTONIA där allmänhetens förväntningar på öppenheten och tillgänglighet kommer att vara stora.

För att kunna identifiera kommunikativa behov och hitta lösningar kommer du att arbeta brett och mångsidigt med omvärldsbevakning, uppföljning och analys och medverka i olika kommunikativa uppgifter och projekt.

I arbetsuppgifterna ingår att:

  • ansvara för kommunikationsinsatser som riktar sig till både medarbetare och externa intressenter,
  • analysera, driva, utveckla och ansvara för SHK:s närvaro i digitala kanaler, t.ex. sociala medier,
  • ansvara för och bidra till att utveckla innehållet på webben och vårt intranät. I detta ingår skriva, fotografera, filma, redigera och publicera
  • vid behov ansvara för pressaktiviteter,
  • ge stöd och råd i kommunikations- och språkfrågor,
  • utåtriktade aktiviteter som seminarier och andra arrangemang,
  • driva eller delta i projekt på myndigheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom information, kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan relevant högre/eftergymnasial utbildning som vi bedömer är likvärdig tillsammans med minst fem års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll i myndighet eller annan offentlig organisation.

Du är en driven skribent med känsla för att hitta rätt tonalitet och form beroende på kanal och målgrupp. Du har en pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa frågor med ett enkelt språk och du triggas av att få arbeta med kolleger som har specialistkompetens inom en rad områden.

Du har erfarenhet av att arbeta med olika kommunikationskanaler såväl trycksaker, webb som sociala medier. Du har haft rollen som beställare av film-, formgivar-, skribent- och tryckeritjänster och du har gedigen erfarenhet av att arbeta med de vanligast förekommande webbpubliceringsverktygen och bildbehandlingsprogrammen.

Eftersom arbetet kan innebära en del internationella kontakter behöver du ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande.

Du har erfarenhet av utvecklingsarbete i digitala kanaler och kunskap om användbarhet och tillgänglighet. Har du erfarenhet av kriskommunikation är det meriterande. Även erfarenhet av verksamhetsutveckling i ett vidare perspektiv är meriterande.

Dina egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg, stabil och du samarbetar på ett lyhört och smidigt sätt i grupper av medarbetare med olika kompetens och yrkesbakgrund. Du har gott omdöme och förmåga att se helheten för att kunna omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar. Du tar egna initiativ och driver självständigt kommunikationsfrågor med både internt och externt fokus, samtidigt som du är beredd att rycka in där det behövs. Du har god förmåga att själv strukturera ditt arbetssätt och att arbeta med flera olika uppgifter parallellt, att driva ditt arbete framåt och slutföra dina uppgifter i tid. Vid behov har du förmåga att arbeta under tidspress.

God samarbetsförmåga är nödvändig för att lyckas med uppdraget. Inom myndigheten är vi vana vid att hjälpa varandra med arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat, och vi förutsätter att du delar detta synsätt.

Mer om anställningen

Arbetet bedrivs till största delen på SHK:s kontor i Stockholm, men kan också innebära en del resor såväl inom Sverige som utomlands. Under rådande pandemi arbetar de flesta medarbetare i huvudsak hemifrån.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 18 månader, eventuellt med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning.

Eftersom befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.

SHK strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald.

Information om anställningen lämnas av administrativa chefen Yvette Lennarts-son, ställföreträdande generaldirektören Jonas Bäckstrand, eller personalhandläggaren Kia Wallberg Hjorth. Fackliga ombud är Ola Olsson för Saco och Ann-Charlott Söderquist för ST. Samtliga nås via växeln, tfn 08-508 862 00.

Välkommen med din ansökan, dvs. ett personligt brev och meritförteckning senast den 31 maj 2021 via e-post rekrytering@havkom.se eller per post till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Märk din ansökan med referens A-60/21.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser, rekryteringstjänster och liknande.