Skicka e-faktura till Statens haverikommission (SHK)

Vi tar emot e-fakturor på följande sätt

1. PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL id: 0007:2021003260

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota). Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ.


2. Svefaktura med transportprofil Bas

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. SHK använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021003260 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1161

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.


3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).


4. Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 per år), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration beställs av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress info@havkom.se.


5. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress info@havkom.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

För mer information om e-faktura:

Myndigheten för digital förvaltning (DIGGI) och SFTI

Här kan du läsa mer om lagen.