SHK
Olycka med JAS 39 Gripen i samband med landning på Ronneby flygplats, Blekinge län
Olycka med JAS 39 Gripen i samband med landning på Ronneby flygplats, Blekinge län
Händelsedatum: 2022-11-07
M-23/22
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Händelsedatum: 2022-09-14
M-16/22
Allvarligt tillbud med två JAS 39 C över Vänern
Allvarligt tillbud med två JAS 39 C över Vänern
Händelsedatum: 2022-03-16
M-6/22
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
Händelsedatum: 2020-12-17
Publiceringsdatum: 2021-12-16
M-20/20
Allvarligt tillbud med ett JAS-flygplan i Ungern
Allvarligt tillbud med ett JAS-flygplan i Ungern
Händelsedatum: 2020-10-29
M-16/20
Olycka under militärövningen Northern Wind
Olycka under militärövningen Northern Wind
Händelsedatum: 2019-03-25
Publiceringsdatum: 2020-03-23
M-10/19
Olycka med ett militärt flygplan av typen JAS 39 den 21 augusti 2018 norr om Kallinge, Blekinge län
Olycka med ett militärt flygplan av typen JAS 39 den 21 augusti 2018 norr om Kallinge, Blekinge län
Händelsedatum: 2018-08-21
Publiceringsdatum: 2019-08-20
M-16/18
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen JAS 39 på Piteå flygplats
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen JAS 39 på Piteå flygplats
Händelsedatum: 2018-06-13
Publiceringsdatum: 2019-05-09
M-15/18
Allvarligt tillbud med en SK 60 A på Luleå Airport
Allvarligt tillbud med en SK 60 A på Luleå Airport
Händelsedatum: 2017-06-08
Publiceringsdatum: 2018-02-28
M-15/17
Separationsunderskridande mellan svenska JAS-plan och franska Mirage-plan
Separationsunderskridande mellan svenska JAS-plan och franska Mirage-plan
Händelsedatum: 2017-05-25
Publiceringsdatum: 2018-03-16
M-14/17
Olycka med en helikopter 15 utanför Sveg, Härjedalens kommun
Olycka med en helikopter 15 utanför Sveg, Härjedalens kommun
Händelsedatum: 2017-02-03
Publiceringsdatum: 2018-01-17
M-3/17
Haveri med ett svensktillverkat militärt stridsflygplan i Thailand.
Haveri med ett svensktillverkat militärt stridsflygplan i Thailand.
Händelsedatum: 2017-01-14
M-2/17
Tillbud till olycka med en militärhelikopter i närheten av Namsos i Norge
Tillbud till olycka med en militärhelikopter i närheten av Namsos i Norge
Händelsedatum: 2016-02-27
Publiceringsdatum: 2017-10-03
M - 4/16
Allvarligt tillbud vid övning med en helikopter 16 ur Försvarsmakten vid Vättern
Allvarligt tillbud vid övning med en helikopter 16 ur Försvarsmakten vid Vättern
Händelsedatum: 2015-10-15
Publiceringsdatum: 2017-06-29
M-16/15
Allvarligt kollisionstillbud med en JAS 39 och en F 16 under inflygning mot Kallax
Allvarligt kollisionstillbud med en JAS 39 och en F 16 under inflygning mot Kallax
Händelsedatum: 2015-05-05
Publiceringsdatum: 2016-11-14
M-5/15
Olycka med en G-båt ur Försvarsmakten vid Klövholmsgrund
Olycka med en G-båt ur Försvarsmakten vid Klövholmsgrund
Händelsedatum: 2014-10-02
Publiceringsdatum: 2016-02-17
M-13/14
Allvarligt kollisionstillbud mellan skolflygplan av modellen SK 60
Allvarligt kollisionstillbud mellan skolflygplan av modellen SK 60
Händelsedatum: 2014-04-10
Publiceringsdatum: 2014-10-10
M-05/14
Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39
Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39
Händelsedatum: 2014-03-20
Publiceringsdatum: 2015-04-27
M-02/14
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
Händelsedatum: 2013-10-11
Publiceringsdatum: 2015-09-28
M-15/13
Olycka med ett luftfartyg av typ C-130 med anropssignal HAZE 01 ur norska Luftforsvaret vid Kebnekaise
Olycka med ett luftfartyg av typ C-130 med anropssignal HAZE 01 ur norska Luftforsvaret vid Kebnekaise
Händelsedatum: 2012-03-15
Publiceringsdatum: 2013-10-22
M-04/12
Ulykken med luftfartøy av type C-130, kallesignal HAZE 01 fra det norske Luftforsvar, ved Kebnekaise
Ulykken med luftfartøy av type C-130, kallesignal HAZE 01 fra det norske Luftforsvar, ved Kebnekaise
Händelsedatum: 2012-03-15
Publiceringsdatum: 2013-10-22
M-04/12
Allvarligt tillbud med ett militärt flygplan av modell SK 60B nummer 050 sydväst om Jönköping
Allvarligt tillbud med ett militärt flygplan av modell SK 60B nummer 050 sydväst om Jönköping
Händelsedatum: 2011-03-29
Publiceringsdatum: 2012-09-03
M-05/11
Allvarligt tillbud vid fallskärmsfällning av materiel från ett militärt flygplan vid Rinkaby övningsområde
Allvarligt tillbud vid fallskärmsfällning av materiel från ett militärt flygplan vid Rinkaby övningsområde
Händelsedatum: 2010-05-19
Publiceringsdatum: 2011-10-13
M-10/10
Allvarligt tillbud med flygplanet SVF24 en Gulfstream IV, Ankara FIR
Allvarligt tillbud med flygplanet SVF24 en Gulfstream IV, Ankara FIR
Händelsedatum: 2010-02-15
Publiceringsdatum: 2013-05-13
M-04/10
Olycka den 6 augusti 2009 med en JAS39 nr 39.212 vid Blekinge flygflottilj
Olycka den 6 augusti 2009 med en JAS39 nr 39.212 vid Blekinge flygflottilj
Händelsedatum: 2009-08-06
Publiceringsdatum: 2012-11-09
M-07/09
Militär skjutolycka på Skövde skjutfält
Militär skjutolycka på Skövde skjutfält
Händelsedatum: 2007-12-05
Publiceringsdatum: 2008-11-11
M-10/07
Kollisionstillbudet mellan flygplanen JAS39D nr 39.826 och Saab 340 med registrering SE-KXI, N-NO Nybro
Kollisionstillbudet mellan flygplanen JAS39D nr 39.826 och Saab 340 med registrering SE-KXI, N-NO Nybro
Händelsedatum: 2007-10-03
Publiceringsdatum: 2010-03-16
M-08/07
Olycka med två militära helikoptrar Y04 och Y10 av typ HKP9A väster Ryd
Olycka med två militära helikoptrar Y04 och Y10 av typ HKP9A väster Ryd
Händelsedatum: 2007-09-11
Publiceringsdatum: 2008-09-09
M-07/07
Olycka med en JAS 39 Gripen vid Vidsel flygplats
Olycka med en JAS 39 Gripen vid Vidsel flygplats
Händelsedatum: 2007-04-19
Publiceringsdatum: 2008-02-21
M-06/07
Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält
Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält
Händelsedatum: 2007-03-24
Publiceringsdatum: 2007-12-20
M-04/07
Olycka med Stridsbåt 90H, nr 848, syd Hamnudden, Utö
Olycka med Stridsbåt 90H, nr 848, syd Hamnudden, Utö
Händelsedatum: 2006-10-24
Publiceringsdatum: 2008-07-01
M-10/06
Tillbud vid automatkanonskjutning mot luftmål över Bottenviken
Tillbud vid automatkanonskjutning mot luftmål över Bottenviken
Händelsedatum: 2006-10-11
Publiceringsdatum: 2007-10-18
M-09/06
Olycka med en HKP10, nr 401, i havet söder Lindö
Olycka med en HKP10, nr 401, i havet söder Lindö
Händelsedatum: 2005-11-01
Publiceringsdatum: 2008-09-01
M-09/05
Olycka med JAS 39.184 i Östersjön, ca 25 km sydost Utklippan
Olycka med JAS 39.184 i Östersjön, ca 25 km sydost Utklippan
Händelsedatum: 2005-06-01
Publiceringsdatum: 2007-06-18
M-01/05
Kollision mellan två stridsbåtar 90 H, norr om Sollenkroka brygga, Vindö
Kollision mellan två stridsbåtar 90 H, norr om Sollenkroka brygga, Vindö
Händelsedatum: 2004-06-13
Publiceringsdatum: 2006-03-28
Ms-05/04
Tillbud med militärt transportflygplan, typ TP 101, vid Stockholm/Bromma Flygplats
Tillbud med militärt transportflygplan, typ TP 101, vid Stockholm/Bromma Flygplats
Händelsedatum: 2003-12-11
Publiceringsdatum: 2007-01-25
M-12/03
Olycka med en HKP10 nr 409 i havet öster om Rörö
Olycka med en HKP10 nr 409 i havet öster om Rörö
Händelsedatum: 2003-11-18
Publiceringsdatum: 2007-01-25
M-11/03
Olycka med en HKP6 nr 278 ca 6 km söder Niemisel
Olycka med en HKP6 nr 278 ca 6 km söder Niemisel
Händelsedatum: 2003-10-24
Publiceringsdatum: 2005-06-21
M-10/03
Grundstötning med Stridsbåt 90 H nr 881 vid Stora Brorn
Grundstötning med Stridsbåt 90 H nr 881 vid Stora Brorn
Händelsedatum: 2003-04-25
Publiceringsdatum: 2004-10-19
Ms-05/03
Olycka med en Hkp11 nr 334 över Bottensjön, Karlsborg
Olycka med en Hkp11 nr 334 över Bottensjön, Karlsborg
Händelsedatum: 2003-03-25
Publiceringsdatum: 2005-03-09
M-04/03
Olycka med en HKP4B (Boeing-Vertol 107) över Östersjön ca 8 km NNO Studsvik
Olycka med en HKP4B (Boeing-Vertol 107) över Östersjön ca 8 km NNO Studsvik
Händelsedatum: 2003-01-27
Publiceringsdatum: 2005-09-19
M-02/03
Olycka med en JA37 Viggen den 20 juni 2002 på F 16 Uppsala
Olycka med en JA37 Viggen den 20 juni 2002 på F 16 Uppsala
Händelsedatum: 2002-06-20
Publiceringsdatum: 2003-06-03
M-002/02
Olycka med en helikopter 10 ur Norrlands helikopterskvadron/1.Hkpskv vid Kaskasapakte, Tarfalamassivet
Olycka med en helikopter 10 ur Norrlands helikopterskvadron/1.Hkpskv vid Kaskasapakte, Tarfalamassivet
Händelsedatum: 2000-08-11
Publiceringsdatum: 2002-04-29
M-002/00
Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats
Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats
Händelsedatum: 2000-02-13
Publiceringsdatum: 2000-04-20
M-001/00
Olycka med en JAS39 Gripen ur Skaraborgs flygflottilj/F över Vänern
Olycka med en JAS39 Gripen ur Skaraborgs flygflottilj/F över Vänern
Händelsedatum: 1999-09-20
Publiceringsdatum: 2002-09-30
ML-02/99
Olycka med en stridsbåt 90H söder om Rosenholmsvarvet, Karlskrona
Olycka med en stridsbåt 90H söder om Rosenholmsvarvet, Karlskrona
Händelsedatum: 1999-06-15
Publiceringsdatum: 2000-04-20
Ms-01/99
Haveri med ett flygplan AJS 37 Viggen ur F 21 vid Norströmsgrund, SO om Luleå
Haveri med ett flygplan AJS 37 Viggen ur F 21 vid Norströmsgrund, SO om Luleå
Händelsedatum: 1998-09-19
Publiceringsdatum: 1999-05-17
M-03/98
Olycka med en helikopter 11 av typ Bell 412, efter ambulansflyguppdrag, SO om Lycksele
Olycka med en helikopter 11 av typ Bell 412, efter ambulansflyguppdrag, SO om Lycksele
Händelsedatum: 1998-02-15
Publiceringsdatum: 1999-04-30
M-01/98
Separationsunderskridande mellan två flygplan av typ J 35 J SO Halmstad
Separationsunderskridande mellan två flygplan av typ J 35 J SO Halmstad
Händelsedatum: 1997-01-28
Publiceringsdatum: 1997-06-02
M-01/97
Tillbud under luftstrid mellan två JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4
Tillbud under luftstrid mellan två JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4
Händelsedatum: 1996-11-05
Publiceringsdatum: 1997-06-26
M-06/96
Haveri med ett flygplan AJSH 37 ur F 15 i havet 120 km SO om Gotland
Haveri med ett flygplan AJSH 37 ur F 15 i havet 120 km SO om Gotland
Händelsedatum: 1996-10-16
Publiceringsdatum: 1998-10-26
M-05/96
Kollision i luften mellan två flygplan JA 37 ur F 4, NO Östersund
Kollision i luften mellan två flygplan JA 37 ur F 4, NO Östersund
Händelsedatum: 1996-10-10
Publiceringsdatum: 1999-03-30
M-04/96
Olycka med ett flygplan AJS 37 Viggen ur F 15 öster om Ulvön
Olycka med ett flygplan AJS 37 Viggen ur F 15 öster om Ulvön
Händelsedatum: 1996-08-05
Publiceringsdatum: 2000-03-14
M-03/96
Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Upplands flygflottilj F 16, öster om Gävle
Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Upplands flygflottilj F 16, öster om Gävle
Händelsedatum: 1996-03-25
Publiceringsdatum: 1998-02-09
M-02/96
Tillbud under luftstrid mellan två J 35 J ur F 10, Ö Varberg
Tillbud under luftstrid mellan två J 35 J ur F 10, Ö Varberg
Händelsedatum: 1996-03-14
Publiceringsdatum: 1996-09-02
M-01/96
Haveri med en helikopter av typ 9 A ur Östgöta arméflygbataljon AF 2, NV Normlösa kyrka i E län
Haveri med en helikopter av typ 9 A ur Östgöta arméflygbataljon AF 2, NV Normlösa kyrka i E län
Händelsedatum: 1995-11-02
Publiceringsdatum: 1997-03-17
M-03/95
Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Krigsflygskolan F 5, VNV Olofström
Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Krigsflygskolan F 5, VNV Olofström
Händelsedatum: 1994-05-19
Publiceringsdatum: 1995-11-14
M-01/94
Haveri på Långholmen i Stockholm med ett flygplan JAS 39 ur F 7 under flyguppvisning
Haveri på Långholmen i Stockholm med ett flygplan JAS 39 ur F 7 under flyguppvisning
Händelsedatum: 1993-08-08
Publiceringsdatum: 1993-12-06
M-03/93
Risker vid flyguppvisning och granskning av räddningstjänsten angående JAS-olyckan på Långholmen
Risker vid flyguppvisning och granskning av räddningstjänsten angående JAS-olyckan på Långholmen
Händelsedatum: 1993-08-08
Publiceringsdatum: 1994-09-23
M-03/93
Haveri med ett flygplan J 35 J ur F 10 i havet NV Torekov
Haveri med ett flygplan J 35 J ur F 10 i havet NV Torekov
Händelsedatum: 1993-06-04
Publiceringsdatum: 1996-04-18
M-02/93
Haveri med ett flygplan SK 61 ur F 4, Jämtlands flygflottilj
Haveri med ett flygplan SK 61 ur F 4, Jämtlands flygflottilj
Händelsedatum: 1993-05-10
Publiceringsdatum: 1994-09-19
M-01/93
Haveri med ett flygplan J 32 E ur F 13/M
Haveri med ett flygplan J 32 E ur F 13/M
Händelsedatum: 1992-06-22
Publiceringsdatum: 1993-10-20
M-03/92
Kollision i luften mellan två J 35 J ur F 10 över Hanöbukten
Kollision i luften mellan två J 35 J ur F 10 över Hanöbukten
Händelsedatum: 1992-05-20
Publiceringsdatum: 1992-12-16
M-02/92
Haveri med ett flygplan SK 60 ur F 5, Krigsflygskolan
Haveri med ett flygplan SK 60 ur F 5, Krigsflygskolan
Händelsedatum: 1992-05-07
Publiceringsdatum: 1994-05-27
M-01/92
Haveri med helikopter 9 B ur F 6, Västgöta flygflottilj
Haveri med helikopter 9 B ur F 6, Västgöta flygflottilj
Händelsedatum: 1991-11-12
Publiceringsdatum: 1992-06-05
M-117/91
Haveri med ett flygplan J 35 J ur F 10 Ängelholm
Haveri med ett flygplan J 35 J ur F 10 Ängelholm
Händelsedatum: 1991-06-20
Publiceringsdatum: 1993-02-22
M-47/91
Haveri med helikopter 9 A ur AF 1
Haveri med helikopter 9 A ur AF 1
Händelsedatum: 1991-05-30
Publiceringsdatum: 1992-01-29
M-36/91
Olycka med helikopter Hkp 5 B ur AF 2 Östgöta arméflygbataljon, N Ljungsbro
Olycka med helikopter Hkp 5 B ur AF 2 Östgöta arméflygbataljon, N Ljungsbro
Händelsedatum: 1991-04-10
Publiceringsdatum: 1991-12-06
16/91
Haveri SSO Fagersta med ett flygplan JA 37 ur Upplands flygflottilj F 16
Haveri SSO Fagersta med ett flygplan JA 37 ur Upplands flygflottilj F 16
Händelsedatum: 1991-01-24
Publiceringsdatum: 1995-07-11
M-05/91
Haveri med ett militärt transportflygplan TP 101/Beech 200 ur F 7 Skaraborgs flygflottilj
Haveri med ett militärt transportflygplan TP 101/Beech 200 ur F 7 Skaraborgs flygflottilj
Händelsedatum: 1990-09-24
Publiceringsdatum: 1992-11-03
M-70/90
Haveri med flygplan J 35 F ur F10, ONO Laholm
Haveri med flygplan J 35 F ur F10, ONO Laholm
Händelsedatum: 1990-04-04
Publiceringsdatum: 1991-11-07
18/90
Haveri med ett flygplan JA 37 ur F4 Frösön, NO Ramsele
Haveri med ett flygplan JA 37 ur F4 Frösön, NO Ramsele
Händelsedatum: 1990-02-08
Publiceringsdatum: 1991-03-25
6/90
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F7 Såtenäs
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F7 Såtenäs
Händelsedatum: 1990-02-05
Publiceringsdatum: 1991-09-30
5/90
Haveri med ett flygplan JA 37 ur F16 Uppsala, SO Västra Banken
Haveri med ett flygplan JA 37 ur F16 Uppsala, SO Västra Banken
Händelsedatum: 1989-12-01
Publiceringsdatum: 1991-05-22
92/89
Haveri med flygplan SK 60 ur Krigsflygskolan F 5, NNO Gällivare
Haveri med flygplan SK 60 ur Krigsflygskolan F 5, NNO Gällivare
Händelsedatum: 1989-03-16
Publiceringsdatum: 1989-12-21
11/89
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 7 Skaraborgs flygflottilj, NV Vänersborg
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 7 Skaraborgs flygflottilj, NV Vänersborg
Händelsedatum: 1989-02-16
Publiceringsdatum: 1990-03-01
7/89
Haveri med provflygplan JAS 39-1 vid SAAB-SCANIAS flygfält i Linköping
Haveri med provflygplan JAS 39-1 vid SAAB-SCANIAS flygfält i Linköping
Händelsedatum: 1989-02-02
Publiceringsdatum: 1989-06-22
4/89
Olycka med Hkp 6 ur 13 hkpdiv, Ronneby
Olycka med Hkp 6 ur 13 hkpdiv, Ronneby
Händelsedatum: 1988-10-18
Publiceringsdatum: 1989-09-19
64/88
Haveri med flygplan SK 60 ur Krigsflygskolan F 5, NV Älmhult
Haveri med flygplan SK 60 ur Krigsflygskolan F 5, NV Älmhult
Händelsedatum: 1988-10-11
Publiceringsdatum: 1990-10-29
62/88
Haveri vid landning med ett flygplan JA 37 ur F 16 Uppsala
Haveri vid landning med ett flygplan JA 37 ur F 16 Uppsala
Händelsedatum: 1988-09-05
Publiceringsdatum: 1989-11-30
50/88
Haveri med flygplan JA 37 ur F 16, 50 km NO Gotska sandön
Haveri med flygplan JA 37 ur F 16, 50 km NO Gotska sandön
Händelsedatum: 1988-07-05
Publiceringsdatum: 1991-03-20
25/88
Haveri med flygplan JA 37 ur F 17, 12 km N Orrefors
Haveri med flygplan JA 37 ur F 17, 12 km N Orrefors
Händelsedatum: 1988-03-14
Publiceringsdatum: 1990-08-06
5/88
Haveri med flygplan JA 37 ur F 4, på Anarisfjällen 70 km V Frösön
Haveri med flygplan JA 37 ur F 4, på Anarisfjällen 70 km V Frösön
Händelsedatum: 1988-03-01
Publiceringsdatum: 1989-10-30
4/88
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1 - Norrbottens arméflygbataljon
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1 - Norrbottens arméflygbataljon
Händelsedatum: 1988-02-16
Publiceringsdatum: 1988-10-17
2/88
Haveri med flygplan SK 61 ur F 5, SV Ljungbyhed
Haveri med flygplan SK 61 ur F 5, SV Ljungbyhed
Händelsedatum: 1987-06-04
Publiceringsdatum: 1988-01-25
14/87
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SV Torekov
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SV Torekov
Händelsedatum: 1986-11-11
Publiceringsdatum: 1987-06-17
54/86
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1, vid Heden V Boden
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1, vid Heden V Boden
Händelsedatum: 1986-10-21
Publiceringsdatum: 1987-03-17
51/86
Haveri i Kallax med helikopter Hkp 3 ur F 21
Haveri i Kallax med helikopter Hkp 3 ur F 21
Händelsedatum: 1986-08-21
Publiceringsdatum: 1988-09-26
42/86
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 6 vid Torsby flygfält
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 6 vid Torsby flygfält
Händelsedatum: 1986-06-08
Publiceringsdatum: 1987-12-09
22/86
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SÖ Varberg
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SÖ Varberg
Händelsedatum: 1986-05-07
Publiceringsdatum: 1987-02-23
16/86
Kollision under luftstrid mellan två flygplan JA 37 ur F 4, V Strömsund
Kollision under luftstrid mellan två flygplan JA 37 ur F 4, V Strömsund
Händelsedatum: 1986-03-21
Publiceringsdatum: 1987-09-29
9/86
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, NO Kivik
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, NO Kivik
Händelsedatum: 1986-03-12
Publiceringsdatum: 1986-09-09
7/86
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 7, på Vänerns is
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 7, på Vänerns is
Händelsedatum: 1986-02-26
Publiceringsdatum: 1987-02-23
5/86
Haveri med ett flygplan J 35 F ur F 16 och med förare ur F 10, S Sala
Haveri med ett flygplan J 35 F ur F 16 och med förare ur F 10, S Sala
Händelsedatum: 1985-09-12
Publiceringsdatum: 1986-09-08
39/85
Kollision mellan två flygplan SF 37 ur F 13, över Vingåker
Kollision mellan två flygplan SF 37 ur F 13, över Vingåker
Händelsedatum: 1985-08-29
Publiceringsdatum: 1986-06-17
36/85
Haveri med ett flygplan FPL 53 ur ArméflygS, Flugebyn-Karlsborg
Haveri med ett flygplan FPL 53 ur ArméflygS, Flugebyn-Karlsborg
Händelsedatum: 1985-05-13
Publiceringsdatum: 1986-05-20
15/85
Allvarligt tillbud med ett flygplan SF 37 ur F 17, NV Jokkmokk flygplats
Allvarligt tillbud med ett flygplan SF 37 ur F 17, NV Jokkmokk flygplats
Händelsedatum: 1985-03-19
Publiceringsdatum: 1985-08-20
5/85
Haveri med flygplan J 35 F ur F 16, Ö Almagrundet
Haveri med flygplan J 35 F ur F 16, Ö Almagrundet
Händelsedatum: 1985-02-26
Publiceringsdatum: 1986-03-21
4/85
Haveri med flygplan JA 37 ur F 17 nära Ronneby
Haveri med flygplan JA 37 ur F 17 nära Ronneby
Händelsedatum: 1985-01-15
Publiceringsdatum: 1985-06-27
2/85
Kollision mellan två flygplan JA 37 ur F 21 i luftstrid över Fällfors
Kollision mellan två flygplan JA 37 ur F 21 i luftstrid över Fällfors
Händelsedatum: 1985-01-14
Publiceringsdatum: 1985-06-13
1/85
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, NO Ullared
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, NO Ullared
Händelsedatum: 1984-11-22
Publiceringsdatum: 1986-10-29
55/84
Haveri med flygplan SH 37 ur F 13, SO Ölands norra udde
Haveri med flygplan SH 37 ur F 13, SO Ölands norra udde
Händelsedatum: 1984-11-08
Publiceringsdatum: 1987-05-05
53/84
Haveri med ett flygplan J 35 D ur F 4 på Storsjöns is vid Frösön
Haveri med ett flygplan J 35 D ur F 4 på Storsjöns is vid Frösön
Händelsedatum: 1984-04-04
Publiceringsdatum: 1985-10-02
13/84
Haveri med flygplan SK 35 C ur F 16, SV Uppsala
Haveri med flygplan SK 35 C ur F 16, SV Uppsala
Händelsedatum: 1984-03-13
Publiceringsdatum: 1986-10-29
10/84
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1, vid Männikkö, Kalixälven
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1, vid Männikkö, Kalixälven
Händelsedatum: 1984-03-02
Publiceringsdatum: 1985-04-24
5/84
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1 nära Sitasjaure
Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1 nära Sitasjaure
Händelsedatum: 1984-02-14
Publiceringsdatum: 1985-03-27
4/84
Kollision mellan två flygplan AJ 37 ur F 6, V Nysund
Kollision mellan två flygplan AJ 37 ur F 6, V Nysund
Händelsedatum: 1983-09-05
Publiceringsdatum: 1985-01-29
54/83
Haveri med flygplan SK 50 ur F 15 nära Söderhamn
Haveri med flygplan SK 50 ur F 15 nära Söderhamn
Händelsedatum: 1983-08-09
Publiceringsdatum: 1985-03-26
44/83
Haveri med flygplan J 35 D ur F 21, S Morjärv
Haveri med flygplan J 35 D ur F 21, S Morjärv
Händelsedatum: 1983-06-28
Publiceringsdatum: 1985-10-31
28/83
Kollision mellan två flygplan J 35 Draken ur F 21, Ö Rödkallen
Kollision mellan två flygplan J 35 Draken ur F 21, Ö Rödkallen
Händelsedatum: 1983-04-19
Publiceringsdatum: 1985-10-31
13/83
Haveri med flygplan SK 50 ur F 21, S Boden
Haveri med flygplan SK 50 ur F 21, S Boden
Händelsedatum: 1983-03-16
Publiceringsdatum: 1983-06-16
8/83
Haveri med flygplan J 35 D ur F 21, SO Långträsk
Haveri med flygplan J 35 D ur F 21, SO Långträsk
Händelsedatum: 1983-02-15
Publiceringsdatum: 1985-03-29
6/83
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, 9 km V Hallands Väderö
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, 9 km V Hallands Väderö
Händelsedatum: 1982-11-03
Publiceringsdatum: 1984-06-07
55/82
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 6, 2 mil norr om Gällivare
Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 6, 2 mil norr om Gällivare
Händelsedatum: 1982-09-08
Publiceringsdatum: 1985-08-29
31/82
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 VSV Ösmo, S Stockholm
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 VSV Ösmo, S Stockholm
Händelsedatum: 1982-06-01
Publiceringsdatum: 1984-06-26
10/82
Kollision mellan flygplan J 35 F ur F 10 och J 35 D ur F 21, Myrheden
Kollision mellan flygplan J 35 F ur F 10 och J 35 D ur F 21, Myrheden
Händelsedatum: 1982-04-15
Publiceringsdatum: 1984-04-24
4/82
Haveri med flygplan SK 35 C ur F 16 nära Svenska Högarna
Haveri med flygplan SK 35 C ur F 16 nära Svenska Högarna
Händelsedatum: 1982-03-15
Publiceringsdatum: 1984-03-08
3/82
Kollision med två flygplan J 35 F ur F 16 öster om Iggön
Kollision med två flygplan J 35 F ur F 16 öster om Iggön
Händelsedatum: 1982-02-23
Publiceringsdatum: 1985-05-29
2/82
Kollision mellan två flygplan J 35 F, det ena ur F 1 det andra ur F 16, i luftrummet mellan Frösön och Kramfors
Kollision mellan två flygplan J 35 F, det ena ur F 1 det andra ur F 16, i luftrummet mellan Frösön och Kramfors
Händelsedatum: 1981-11-04
Publiceringsdatum: 1984-01-31
27/81
Haveri nära Almunge med flygplan 61 ur ArméflygS
Haveri nära Almunge med flygplan 61 ur ArméflygS
Händelsedatum: 1981-09-23
Publiceringsdatum: 1982-06-10
24/81
Haveri - kollision med vattenytan -  med flygplan SH 37 ur F 17 Ronneby
Haveri - kollision med vattenytan - med flygplan SH 37 ur F 17 Ronneby
Händelsedatum: 1981-09-05
Publiceringsdatum: 1983-11-15
23/81
Haveri med flygplan SF 37 ur F 21 nära Norströmsgrund Bottenviken
Haveri med flygplan SF 37 ur F 21 nära Norströmsgrund Bottenviken
Händelsedatum: 1981-08-29
Publiceringsdatum: 1983-10-26
21/81
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10 över Hanöbukten
Haveri med flygplan J 35 F ur F 10 över Hanöbukten
Händelsedatum: 1981-08-10
Publiceringsdatum: 1983-12-15
19/81
Haveri med helikopter hkp 2 ur F 6 SV om Karlsborg
Haveri med helikopter hkp 2 ur F 6 SV om Karlsborg
Händelsedatum: 1981-06-17
Publiceringsdatum: 1982-02-10
15/81
Haveri ONO om Morjärv med flygplan  J 35 F ur F 16
Haveri ONO om Morjärv med flygplan J 35 F ur F 16
Händelsedatum: 1981-05-20
Publiceringsdatum: 1981-05-20
10/81
Haveri med två flygplan J 35 F ur F 16
Haveri med två flygplan J 35 F ur F 16
Händelsedatum: 1981-05-19
Publiceringsdatum: 1983-04-29
9/81
Haveri med helikopter hkp 2 ur F 4 Frösön
Haveri med helikopter hkp 2 ur F 4 Frösön
Händelsedatum: 1981-03-16
Publiceringsdatum: 1981-10-05
6/81
Haveri med flygplan SK 60 ur F 20 nära Vilhelmina
Haveri med flygplan SK 60 ur F 20 nära Vilhelmina
Händelsedatum: 1981-02-27
Publiceringsdatum: 1983-02-24
5/81
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 på Gällsjöns is nära Karlsborg
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 på Gällsjöns is nära Karlsborg
Händelsedatum: 1981-02-10
Publiceringsdatum: 1981-12-15
4/81
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 15 Söderhamn
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 15 Söderhamn
Händelsedatum: 1980-12-18
Publiceringsdatum: 1982-02-26
17/80
Haveri med två flygplan J 35 F ur F 1
Haveri med två flygplan J 35 F ur F 1
Händelsedatum: 1980-12-05
Publiceringsdatum: 1981-11-27
16/80
Haveri med flygplan J 35 D ur F 4
Haveri med flygplan J 35 D ur F 4
Händelsedatum: 1980-10-09
Publiceringsdatum: 1981-04-29
14/80
Haveri med flygplan SK 60 ur F 5
Haveri med flygplan SK 60 ur F 5
Händelsedatum: 1980-09-11
Publiceringsdatum: 1981-06-22
12/80
Haveri med flygplan SK 37 ur F 15
Haveri med flygplan SK 37 ur F 15
Händelsedatum: 1980-06-26
Publiceringsdatum: 1981-04-02
10/80
Haveri med helikopter N 369 MD typ Hughes 500 MD vid Vikingstad
Haveri med helikopter N 369 MD typ Hughes 500 MD vid Vikingstad
Händelsedatum: 1980-06-02
Publiceringsdatum: 1982-03-24
7/80
Haveritillbud med Hkp 6 ur AF 1 nära Motala
Haveritillbud med Hkp 6 ur AF 1 nära Motala
Händelsedatum: 1980-03-19
Publiceringsdatum: 1980-09-01
5/80
Haveri med Hkp 2 ur 2 Hkpdiv. med destination Ängelholm
Haveri med Hkp 2 ur 2 Hkpdiv. med destination Ängelholm
Händelsedatum: 1979-12-10
Publiceringsdatum: 1980-03-13
15/79
Haveri med flygplan S 35 E ur FMV-F:T
Haveri med flygplan S 35 E ur FMV-F:T
Händelsedatum: 1979-08-30
Publiceringsdatum: 1981-03-06
9/79
Haveri med flygplan J 35 F ur F 13
Haveri med flygplan J 35 F ur F 13
Händelsedatum: 1979-02-06
Publiceringsdatum: 1979-11-23
2/79
Haveri med två flygplan AJ 37 ur F 6 nära Skövde
Haveri med två flygplan AJ 37 ur F 6 nära Skövde
Händelsedatum: 1979-01-11
Publiceringsdatum: 1980-05-13
1/79
Haveri med flygplan J 35 F ur F 1
Haveri med flygplan J 35 F ur F 1
Händelsedatum: 1978-12-05
Publiceringsdatum: 1979-07-02
14/78
Totalhaveri med flygplan AJ 37 ur F 6 nära Agö fyr, Bottenviken
Totalhaveri med flygplan AJ 37 ur F 6 nära Agö fyr, Bottenviken
Händelsedatum: 1978-11-21
Publiceringsdatum: 1980-04-28
14/78
Haveri med flygplan Sk 50 ur F 21 Luleå
Haveri med flygplan Sk 50 ur F 21 Luleå
Händelsedatum: 1978-09-28
Publiceringsdatum: 1978-10-31
9/78
Haveri med flygplan 61 ur ArtflygS, Artilleriflygskolan
Haveri med flygplan 61 ur ArtflygS, Artilleriflygskolan
Händelsedatum: 1978-09-22
Publiceringsdatum: 1979-03-08
8/78
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 Karlsborg
Haveri med flygplan AJ 37 ur F 6 Karlsborg
Händelsedatum: 1978-09-06
Publiceringsdatum: 1979-06-28
7/78
Haveri med provflygplan JA 37-8 vid Saab-Scania
Haveri med provflygplan JA 37-8 vid Saab-Scania
Händelsedatum: 1978-08-22
Publiceringsdatum: 1979-06-06
6/78
Haveri med flygplan AJ 37 ur F15 Söderhamn
Haveri med flygplan AJ 37 ur F15 Söderhamn
Händelsedatum: 1978-08-08
Publiceringsdatum: 1979-06-28
3/78