SHK

Statistik - spårtrafik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom spårbunden trafik. För information om sådan säkerhetsstatistik, kontakta Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning.