SHK

Kollision mellan en spärrfärd med hjälpfordon och ett stillastående tåg på sträckan Deje - Molkom i Värmland

Spårbunden trafik
J-40/16
Händelsedatum: 2016-09-30

Två lok som utgjorde hjälpfordon till ett stillastående godståg kolliderade med det hjälpbehövande tåget i närheten av Molkom, Värmland. En av förarna skadades. Fordonen fick omfattande skador.

Enligt ATC-registreringen höll hjälpfordonet en hastighet av 59 kilometer i timmen vid kollisionen med det stillastående godståget.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2017-09-19 Sammanfattning och rekommendationer
2017-09-18 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:04

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad