SHK

Allvarligt tillbud vid Malmö flygplats med ett flygplan av typen AVRO 146-RJ100 (SE-DSP)

Civil luftfart
L-101/16
Händelsedatum: 2016-09-29

Efter start från Malmö flygplats aktiverades flygplanets stallvarningssystem (stick shaker och stick pusher). Efter att besättningen gått igenom nödchecklistan samt avaktiverat stick shaker och stick pusher funktionerna återvände flygplanet till Malmö för en normal landning.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2017-09-11 Sammanfattning och rekommendationer
2017-09-11 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:08

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad