SHK

Olycka på Västerås/Hässlö flygplats med en Piper PA-28, SE-GPN

Civil luftfart
L-86/15
Händelsedatum: 2015-08-20

I samband med start körde flygplanet av landningsbanan. Flygplanet fick betydande skador. Det uppstod inga personskador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2016-01-14 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:01

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad