SHK

Olycka med flygplanet SE-GIC på Malmö/Sturups flygplats

Civil luftfart
L-61/15
Händelsedatum: 2015-06-27

I samband med start vid ett skolpass där motorbortfall skulle tränas, sjönk flygplanet kraftigt från ca 40 meters höjd och slog hårt i landningsbanan. Av de tre ombordvarande fick två skador. Flygplanet fick betydande skador.Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Christensen

Nytt i utredningen


2022-03-16 Rekommendationssvar från EASA komplettering (endast engelsk text)
2017-03-21 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2017-03-21 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2017-03-21 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-11-25 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-09-02 Sammanfattning och rekommendationer
2016-09-02 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:05

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad