SHK

Olycka mellan tåg 505 och en spårgående grävlastare på Kimstads driftplats

Spårbunden trafik
J-48/10
Händelsedatum: 2010-09-12

Olycka mellan tåg 505 och en spårgående grävlastare på Kimstads driftplats, Östergötlands län.Nytt i utredningen


2013-03-21 Sammanfattning och rekommendationer
2013-02-28 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2012-12-17 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2012-10-10 Slutrapport
Slutrapport RJ 2012:03

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad