SHK

Tillbud med militärt transportflygplan, typ TP 101, vid Stockholm/Bromma Flygplats

Militär
M-12/03
Händelsedatum: 2003-12-11

Tillbud med militärt transportflygplan, typ TP 101, vid Stockholm/Bromma Flygplats, AB län.Nytt i utredningen


2007-01-25 Slutrapport
Slutrapport RM 2007:01

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad