SHK

Allvarlig olycka på Kebnekaise

Militär
M-2/23
Händelsedatum: 2023-02-21

Den 21 februari 2023 inträffade en allvarlig olycka på Kebnekaise i samband med en övning i fjällmiljö. En soldat omkom. Statens haverikommission har beslutat att utreda händelsen.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2024-01-31 Pressmeddelande
2024-01-31 Slutrapport
Slutrapport SHK 2024:01

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad