SHK

Olycka med JAS 39 Gripen i samband med landning på Ronneby flygplats, Blekinge län

Militär
M-23/22
Händelsedatum: 2022-11-07

I samband med landning med ett JAS-flygplan på Ronneby flygplats uppstod strukturella skador på flygplanet. Inga personskador uppstod.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad