SHK

Olycka med ett flygplan av typen Piper PA-28 vid pådrag efter landning på Idre flygplats, Dalarnas län

Civil luftfart
L-104/22
Händelsedatum: 2022-10-14

I samband med ett pådrag efter landning åkte ett flygplan med registreringsbeteckningen SE-GAZ av banan. Flygplanet girade kraftigt åt vänster och hamnade bland träden. Flygplanet stannade lutande brant framåt och fick strukturella skador. Piloten, som var ensam i planet, klarade sig oskadd.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Gideon Singer


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad