SHK

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn

Civil sjöfart
S-244/22
Händelsedatum: 2022-08-19

En matros klämdes mellan två lastbilar i samband med lastning i Trelleborgs hamn. Matrosen skadades allvarligt.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Per Jakobsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad