SHK

Olycka med ett svenskregistrerat flygplan av typen Cessna 414 i Boulmane-regionen, Marocko

Civil luftfart
L-67/22
Händelsedatum: 2022-07-15

Vid nödlandning efter upplevda motorproblem uppstod betydande skador på flygplanet. Inga av de två ombordvarande skadades vid händelsen.


Svensk ordförande
John Ahlberk
Ackrediterad representant
Ola Olsson


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad