SHK

Olycka med ett flygplan av typen Cessna 172S vid landning på Falkenberg/Morups flygplats, Hallands län

Civil luftfart
L-63/22
Händelsedatum: 2022-07-02

I samband med en landning på Falkenberg/Morups flygplats åkte ett flygplan av banan och in i en träddunge och mot en stenmur. Flygplanet fick strukturella skador. Piloten och de två passagerarna klarade sig oskadda.Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Ola Olsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad