SHK

Mycket allvarlig sjöolycka utanför Spetsbergen, Norge

Civil sjöfart
S-131/22
Händelsedatum: 2022-06-14

Den 14 juni 2022 gick det svenskregistrerade fartyget VIRGO på grund utanför Spetsbergen, Norge. Fartyget fick omfattande skador i samband med händelsen och en besättningsman skadades lindrigt.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Björn Ramstedt


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad