SHK

Olycka med en helikopter av typen Bell-206B med registrering SE-JER den 26 juni 2022, Antjärn, Västernorrlands län

Civil luftfart
L-58/22
Händelsedatum: 2022-06-26

Den 26 juni 2022 inträffade en olycka i samband med en privatflygning med en helikopter av typen Bell-206B. Piloten och passagerarna klarade sig utan skador. Helikoptern fick strukturella skador.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Ola Olsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad