SHK

Olycka med ett motorsegelflygplan av modellen HK36T vid landning på Varbergs flygplats, Hallands län

Civil luftfart
L-45/22
Händelsedatum: 2022-05-18

I samband med landning havererade ett motorsegelflygplan norr om bankorset på Varbergs flygplats. Flygplanets skador blev omfattande och piloten, som var ensam i planet, fick allvarliga skador.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Tony Arvidsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad