SHK

Allvarligt tillbud med två JAS 39 C över Vänern

Militär
M-6/22
Händelsedatum: 2022-03-16

Under en övning i manövrerande luftstrid med tre flygplan av typen JAS 39 C tappade två av flygplanen kontakten med varandra viket ledde till att de passerade nära varandra utan visuell kontakt.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad