SHK

Olycka med ett flygplan av typen Cessna F-172M vid landning på Optand flygfält, Jämtlands län

Civil luftfart
L-26/22
Händelsedatum: 2022-03-19

I samband med en landning på Optand flygfält åkte ett flygplan av banan och över en snövall. Flygplanet välte framåt och hamnade upp och ned. Vingarna och fenan skadades och flygplanet fick strukturella skador. Piloten, som var ensam i planet, klarade sig oskadd.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2022-09-29 Sammanfattning
2022-09-16 Slutrapport
Slutrapport RL 2022:04

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad