SHK

Allvarligt tillbud med en Fokker 50 på Helsingfors-Vanda flygplats

Civil luftfart
L-88/21
Händelsedatum: 2021-11-25

Händelsen utreds av Finland.

I samband med start uppstod motorstörningar på flygplanets ena motor, varpå starten avbröts.

Haverikommissionen har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Mats Trense


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad