SHK

Olycka med en helikopter av typen Airbus AS 350 B3 med registreringsbeteckning LN-OYH i Åsäng, Västernorrlands län

Civil luftfart
L-84/21
Händelsedatum: 2021-11-16

I samband med ett arbete med att transportera virke med hjälp av en helikopter fastnade en person i helikopterns lyftanordning. Personen drogs med upp i luften och föll därefter till marken. Personen avled till följd av olyckan.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad