SHK

Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län

Civil sjöfart
S-279/21
Händelsedatum: 2021-11-02

Efter avslutat arbete skulle två personer transportera sig över älven med sin arbetsbåt. Under färden kolliderade båten med ett föremål och kontrollen förlorades. Båten drev med strömmen ner i forsen och slog runt. En person lyckades ta sig iland. Den andra personen är saknad.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad