SHK

Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan

Spårbunden trafik
J-18/21
Händelsedatum: 2021-11-07

Den 7 november 2021 spårade tåg 9942 ur med 39 vagnar på sträckan Linaälv – Sikträsk på Malmbanan. Urspårningen orsakade stora skador på spårfordon och infrastruktur. Inga personskador uppstod.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Johan Gustafsson

Nytt i utredningen


2021-11-15 Olycksplatsundersökningen har avslutats
2021-11-10 Kontaktperson för J 18/21, urspårning på Malmbanan

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad