SHK

Olycka med flygplanet SE-IFD väster om Dala-Floda, Dalarnas län

Civil luftfart
L-74/21
Händelsedatum: 2021-09-29

Ett flygplan av typen Cessna 172 havererade strax väster om Dala-Floda. Piloten, som var den enda ombordvarande, omkom i samband med olyckan.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2022-09-20 Sammanfattning
2022-05-18 Slutrapport
Slutrapport RL2022:03

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad