SHK

Allvarligt tillbud med flygplanet SE-ROJ i samband med landning i Split, Kroatien

Civil luftfart
L-66/21
Händelsedatum: 2021-09-04

Kroatien utreder.

Ett flygplan av typen Airbus A320, opererat av SAS och registrerat i Sverige, slog i bakre delen av flygplanet (tail-strike) i samband med landning i Split. Inga personer skadades. Flygplanet åsamkades mindre skador.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad