SHK

Olycka med flygplanet SE-RPE i samband med turbulens inför landning i Nice

Civil luftfart
L-55/21
Händelsedatum: 2021-07-26

Frankrike utreder.

Ett flygplan av typen Boeing 737, opererat av Norwegian och registrerat i Sverige, hamnade i turbulens strax före landning i Nice. Två personer i kabinbesättningen skadades.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad