SHK

Olycka med ett segelflygplanet D-2756 av typen Rolladen-Schneider LS3-17 öster om Värnamo, Jönköpings län

Civil luftfart
L-50/21
Händelsedatum: 2021-07-08

I samband med en utelandning fick segelflygplanet D-2756 strukturella skador. Piloten klarade sig oskadd.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad