SHK

Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län

Civil sjöfart
S-116/21
Händelsedatum: 2021-05-31

Den 31 maj 2021 uppstod en brand på fartyget SALAR som låg förtöjt i Landskrona hamn. Branden uppstod under lastning av ett parti metallavfall. Branden var svårsläckt med kraftig rökutveckling och arbetet med att släcka branden pågick i ca tolv timmar. Branden orsakade inte några allvarliga skador på fartyget. Inte heller uppstod några personskador.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Tomas Ojala


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad