SHK

Mycket allvarlig sjöolycka med en livbåt vid Frihamnen, Stockholm

Civil sjöfart
S-76/21
Händelsedatum: 2021-04-12

Vid ett övningscenter för sjösäkerhet genomförde sex kursdeltagare och en instruktör övningsmoment i en livbåt. I samband med att två av kursdeltagarna skulle byta plats med varandra som rorgängare fick livbåten en mycket snabb och kraftig slagsida och vattenfylldes genom en av de öppna sidoluckorna i livbåtens överbyggnad. Två personer hamnade omedelbart i vattnet medan övriga kunde ta sig ut och upp på livbåtens överbyggnad. Två båtar som befann sig helt i närheten kom till undsättning och kunde evakuera eleverna och instruktören och därefter bogsera livbåten tillbaka till centret.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad