SHK

Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn

Civil sjöfart
S-62/21
Händelsedatum: 2021-03-25

I samband med arbete på fartyget NATALY, som låg för ankar, har en besättningsman påträffats livlös i nedgången till fartygets lastrum. Vid ankomst till sjukhus konstaterades att besättningsmannen var avliden. Fartyget var vid tillfället lastat med träflis.Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad