SHK

Olycka med en helikopter av typen Robinson R44 i Skeberg utanför Leksand

Civil luftfart
L-15/21
Händelsedatum: 2021-03-16

En helikopter av typen Robinson R44 med registreringsbeteckning SE-JVF havererade i samband med landning i ett skogsområde i Skeberg. En passagerare omkom och piloten och en annan passagerare fick allvarliga skador. Helikoptern fick omfattande skador.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Stefan Carneros


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad