SHK

Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Isle of Mans flygplats, Storbritannien

Civil luftfart
L-16/21
Händelsedatum: 2021-03-16

Strax efter start med det svenskregistrerade flygplanet SE-MAO observerade piloterna rök i cockpit. Flygledningen informerades via ett s.k. PAN-meddelande varefter piloterna, med syrgasmaskerna påtagna, återvände för en normal landning


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad