SHK

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka vid sammanstötning mellan en roro-färja och en bogserbåt i Stillerydshamnen, Karlshamn

Civil sjöfart
S-50/21
Händelsedatum: 2021-03-08

I samband med att fartyget FINLANDIA SEAWAYS skulle lägga till i Stillerydshamnen, Karlshamn, törnade akterdelen av fartyget emot bogserbåten ATLE som utgjorde en del av ett mudderverksekipage som utförde arbete i hamnen. Sammanstötningen medförde att styrhytten på bogserbåten slets bort. En besättningsman som befann sig i bogserbåtens maskinrum vid sammanstötningen lyckades ta sig upp ur maskinrummet utan skador.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Björn Ramstedt


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad