SHK

Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik

Spårbunden trafik
J-5/21
Händelsedatum: 2021-02-11

Ett norrgående godståg lastat med nya personbilar spårade ur på sträckan Kummelby-Häggvik. Det finns tecken på föregående sprickbildning i rälsen på platsen och det förefaller ha funnits, eller uppstått, ett brott på den högra rälen i färdriktningen. Drygt åtta meter av rälen slogs sönder när tåget passerade. Flera av tågets hjulaxlar spårade ur. De materiella skadorna på infrastrukturen blev omfattande.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad