SHK

Tillbud till kollision mellan två tåg vid Rättvik

Spårbunden trafik
J-2/21
Händelsedatum: 2021-02-01

På sträckan Garsås – Rättvik upphörde indikeringen på två spårledningar i signalställsverket för ett persontåg på väg mot Borlänge. Till följd av den uteblivna indikeringen signalerade ställverket "kör" för ett godståg ut på samma sträcka i motsatt riktning. Händelsen uppmärksammades av tågklareraren som spärrade signalerna på sträckan varefter de båda tågen stannade med ca 10 kilometers avstånd till varandra.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Mikael Hillbo


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad