SHK

Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern

Militär
M-20/20
Händelsedatum: 2020-12-17

Under flygning med ett flygplan av typen JAS 39 fick piloten felvarningar och felfunktion på andningsluften. Piloten sjönk mot säker höjd men upplevde tecken på syrebrist och aktiverade nödsystemet. På låg höjd och i anslutning till landning upphörde lufttillförseln, varpå piloten tog av sig masken och genomförde landningen normalt.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Håkan Josefsson

Nytt i utredningen


2021-12-16 Slutrapport
RM 2021:01 Slutrapport

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad