SHK

Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde

Civil luftfart
L-97/20
Händelsedatum: 2020-12-19

En Cessna 172N användes under en skolflygning i Skövde. Tre personer var ombord. I samband med landning instruerades eleven att dra på för en ny start. Under startförloppet kom inte flygplanet upp i luften, instruktören tog över kontrollerna och avbröt starten. Flygplanets fart var vid det laget hög och kvarvarande banlängd räckte inte till för att stanna på banan. Vid banans slut fortsatte flygplanet ut på utrullningsområdet och vidare ut i banans förlängning där landstället sjönk ner i den mjuka marken och flygplanet slog runt på rygg. Ingen person skadades allvarligt.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Mats Trense


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad